Informacje o mnie

Tutaj znajdziesz informacje o tym kim jestem i jakie mam kwalifikacje. Dodatkowo dowiesz się jakie kursy i szkolenia ukończyłam oraz poznasz projekty, w których brałam udział.

Klaudia Piechanowska

Profilaktyk Zdrowia, magister Zdrowia Publicznego

Kod zawodu 229102

Czy wiesz, że ponad 50% zdrowia jest w Twoich rękach?

Na Twoje zdrowie wpływa*:

 • 55% - Styl życia,
 • 20% - Środowisko, w którym żyjesz,
 • 15% - Czynniki biologiczno-dziedziczne,
 • 10% - Organizacja opieki zdrowotnej,

Im szybciej zaczniesz budować poprawny styl życia, tym dłużej zachowasz swoją sprawność. Zobacz jak mogę Ci w tym pomóc.

* Pola zdrowia Lalonde, Marc Lalonde "A New Perspective on the Health of Canadians"
Współpraca »

Studia i doświadczenie na studiach

Zdrowie publiczne ze specjalizacją promocja zdrowia.

Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim

Poniżej znajdziesz to, czego nauczyłam się na studiach licencjackich i magisterskich ze zdrowia publicznego.

Na styl życia składają się poniższe elementy:

 • Narażenie na stres,
 • Aktywność fizyczna,
 • Odpowiednie odżywianie organizmu,
 • Umiejętność budowania stałych relacji z innymi ludźmi,
 • Uczestnictwo w kulturze (chodzenie do teatru, galerii sztuki, filharmonii, czytanie książek itp.),
 • Umiejętność relaksowania się,
 • Zaspokajanie potrzeb intelektualnych,
 • Konsumpcjonizm - to co jesz, to w co się ubierasz, jakiej jakości rzeczy kupujesz,
 • Stosunek do pracy (czy lubisz swoją pracę, czy masz z niej poczucie satysfakcji oraz możliwości rozwoju),
 • Umiejętność gospodarowania swoim czasem,
 • Wartości jakimi kierujesz się w życiu,
 • Twoja przynależność do grupy społecznej,
 • Stosunek do praw publicznych (np. przestrzeganie prawa),
 • Stosunek do religii,
 • Role społeczne w rodzinie, pracy, społeczności (spełnianie rola ojca, matki czy pracownika, pracodawcy itp.),
 • Potrzeby estetyczne - miejsce i otoczenie w którym się znajdujesz (np. chcesz mieć ładny/wymarzony dom, chcesz mieszkać w nowoczesnej dzielnicy itp.),
 • Wiedza o tym jak ważne jest zdrowie w skali społeczeństwa (epidemie i pandemie),
 • Świadomość wiedzy jak istotne są działania profilaktyczne,
 • Zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby,
 • Sprawdzanie obecnego stanu zdrowia.
 • Jakiej jakości jest powietrze, woda itp. w Twoim otoczeniu,
 • Warunki pracy i życia,
 • Społeczeństwo w jakim się znajdujesz,
 • Czy nie ma osób toksycznych w Twoim otoczeniu,
 • Estetyka miejsca w którym żyjemy (człowiek ma potrzebę estetyki w swoim otoczeniu, lubi przebywać w ładnych miejscach, dlatego podoba nam się kultura, sztuka, chodzimy do teatru).
 • Odżywianie się w zbilansowany sposób, dostarczanie odpowiednich składników odżywczych do prawidłowego funkcjonowania organizmu a nie tylko zapychanie żołądka,
 • Prawidłowe łączenie ze sobą składników odżywczych.
 • W jaki sposób utrzymywać sprawność fizyczną,
 • Co daje sprawność fizyczna (człowiek dłużej jest samodzielny itp.),
 • Korzyści z utrzymywania sprawności fizycznej (brak nadwagi lub otyłości itp.),
 • Dłuższe zachowanie sprawności mózgu, dzięki dotlenieniu podczas ćwiczeń, pobudzieniu neuronów i zapobieganiu ich obumieraniu,
 • Zwiększenie wydolności organizmu,
 • Rozwijanie muskulatury,
 • Zwiększanie wydajności organizmu.
 • Dbanie o swoje zasoby psychoenergetyczne,
 • Organizacja swojego życia,
 • Dbanie o relacje z samym sobą,
 • Dbanie o relacje z otoczeniem,
 • Odwaga aby zgłosić się o pomoc do specjalisty,
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
 • Umiejętność odpuszczania,
 • Umiejętność cieszenia się ze swoich osiągnięć (zamiast ciągłego obwiniania się, że można było więcej lub lepiej).
 • Interpretacja wyników badań,
 • Kierowanie na badania profilaktyczne (wykonywanie badań raz w roku, wiedza jak ważne są badania profilaktyczne).
 • Działanie poszczególnych układów naszego ciała,
 • Powiązania pomiędzy układami i organami w ciele,
 • Powody występowania poszczególnych chorób (np. zły stan zębów wpływa na zawał serca i zwapnienie zastawki w sercu),
 • Funkcjonowanie poszczególnych organów w układach ciała i zależności pomiędzy ich funkcjonowaniem.
 • Środowisko w jakim człowiek dorasta,
 • Wzorce wyniesione z domu (czego dziecko nauczyło się od rodziców),
 • Umiejętności społecznie w pracy i życiu prywatnym (czy człowiek potrafi dogadać się z rówieśnikami i zaadoptować się w grupie),
 • Adaptacja do zachodzących w życiu zmian,
 • Umiejętność podejmowania decyzji (tych łatwych i trudnych).
 • Rozpoznanie jakości odżywiania podopiecznego (jakość składników odżywczych, czy posiłki zawierają wszystkie niezbędne do funkcjonowania składniki odżywcze, czy podopieczny odżywia odpowiednio organizm czy tylko zapycha żołądek),
 • Aktywność fizyczna (zaproponowanie formy aktywności, która pomoże zachować sprawność organizmu),
 • Używki (wskazanie, który problem występuje przez stosowanie używek),
 • Wczesna diagnoza problemów zdrowotnych (rozpoznanie pierwszych objawów nieprawidłowego funkcjonowania organizmu),
 • Zaproponowanie badań, dzięki którym można wcześnie wykryć nowotwór,
 • Wyjaśnienie wpływu i konsekwencji zaburzeń odżywiania (otyłość, nadwaga, anoreksja, bulimia). Jako, że jestem także dyplomowanym psychodietetykiem potrafię wypracować z podopiecznym techniki radzenia sobie z zaburzeniami odżywiania.,
 • Znajomość znaczenia szczepień dla populacji,
 • Uświadomienie skutków nowoczesnych uzależnień (od telefonu, fastfood-u itp.) i ich wpływ na zdrowie,
 • Zapobieganie epidemiom (np. w województwie) i pandemią (na całym kontynencie lub nawet świecie),
 • Stosowanie i promowanie badań przesiewowych (profilaktycznych), które pomagają we wczesnej diagnozie i skutecznym leczeniu najczęściej występujących chorób w Polsce: badania piersi, usg, cytologia, rak prostaty itd.,
 • Zalecenia dla właściwej higieny życia (higiena snu, higiena osobista, higiena pracy),
 • Proponowanie wizyty u poszczególnych specjalistów np. dentysty, fizjoterapeuty, lekarzy itd.

Czynniki ryzyka można ogólnie podzielić na następujące grupy:

Behawioralne (związane z zachowaniem):

 • Palenie tytoniu,
 • Spożywanie nadmiernych ilości alkoholu,
 • Sposób odżywiania,
 • Brak aktywności fizycznej,
 • Spędzanie zbyt długiego czasu na słońcu bez ochrony organizmu,
 • Brak pewnych szczepień,
 • Uprawianie seksu bez antykoncepcji,
 • Nieuzasadnione przyjmowanie antybiotyków i innych leków.

Psychologiczne (związane ze zdrowiem psychicznym):

 • Choroby psychiczne,
 • Nieradzenie sobie ze stresem,
 • Trudne wydarzenia w życiu (śmierć bliskiej osoby, przeprowadzka, nowa praca, rozpad związku itd.),
 • Uzależnienia,
 • Relacje z innymi ludźmi,
 • Przemoc psychiczna.

Fizjologiczne (związane z ciałem):

 • Nadwaga lub otyłość,
 • Wysokie ciśnienie krwi,
 • Wysokie stężenie cholesterolu we krwi,
 • Wysokie stężenie cukru (glukozy) we krwi,
 • Problemy z układem krwionośnym,
 • Problemy z układem kostnym (nieprawidłowa postawa ciała, higiena stanowiska pracy),
 • Higiena układu moczowego,
 • Higiena układu oddechowego,
 • Problemy z układem oddechowym,
 • Problemy z układem trawienia (zespół jelita drażliwego),
 • Uszkodzenie flory bakteryjnej.

Demograficzne

 • Wiek,
 • Płeć,
 • Przynależność do podgrupy w populacji wyodrębnionej na przykład na podstawie zawodu, religii czy dochodów,
 • Miejsce zamieszkania (wieś czy miasto).

Środowiskowe

 • Dostęp do czystej wody i kanalizacji,
 • Ryzyko zawodowe,
 • Zanieczyszczenie powietrza,
 • Sytuacje społeczne,
 • Dostęp do dobrze zaopatrzonych sklepów w wysokiej jakości przetworzoną żywność.

Genetyczne

 • Genetyczne czynniki ryzyka wynikają z genów danej osoby lub chorób uwarunkowanych genetycznie przez rodzinę,
 • Mutacja konkretnego genu nie oznacza 100% pewności, że zachoruje się na chorobę. Jest to znak ostrzegawczy jak powinno się kształtować swój styl życia, żeby uniknąć tej choroby,
 • Są choroby, na które nie mamy wpływu takie jak np. trisomia 21 (zespół downa).

Rozwój osobniczy człowieka (ontogeneza) czyli proces zmian jaki zachodzi w organizmie człowieka przez całe jego życie od zapłodnienia, aż do śmierci.

 • Dorastanie, w tym zmiany hormonalne i związane z tym zaburzenia. Rozwój dziecka, a później nastolatka,
 • Płodność, okres płodności człowieka czyli kiedy można sprowadzić na świat dziecko,
 • Choroby różnego rodzaju, które mogą występować u każdego człowieka,
 • Okres przekwitania (okres okołomenopauzalny i menopauzalny),
 • Starzenie się - obumieranie organizmu, parkinson, alzheimer itd.
 • Przebywanie osób starszych w domach pomocy społecznej lub dziennych domach opieki społecznej,
 • Rehabilitacje osób po urazach (w jaki sposób uzyskać pomoc, jeśli nie jesteś sam w stanie jej udzielić, gdzie zgłosić się po pomoc).
 • Sposób w jaki można promować zdrowie w swoim otoczeniu,
 • Kampanie społeczne lub lokalne,
 • Organizacja wydarzeń związanych z edukacją zdrowia,
 • Szerzenie wiedzy o tym jaki wpływ ma każdy człowiek na swoje zdrowie w długoterminowej perspektywie prowadząc zdrowy tryb życia.
 • Wiedza o tym jak ważne jest zdrowie w skali społeczeństwa (epidemie i pandemie),
 • Świadomość wiedzy jak istotne są działania profilaktyczne,
 • Zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby,
 • Sprawdzanie obecnego stanu zdrowia.
 • Umiejętność określenia na podstawie warunków środowiskowych co może być przyczyną złego stanu zdrowia i doradzenie co należy zmienić, żeby żyło się lepiej.
 • Dostosowanie diety do aktywności sportowej czyli podstawy dietetyki.

Wróć do góry

Psychodietetyka

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie

Poniżej znajdziesz to, czego nauczyłam się na studiach podyplomowych z psychodietetyki.

 • Rozpoznawanie automatycznych myśli,
 • Rozpoznawanie własnego systemu znaczeń - rozwijanie umiejętności metapoznawczych (przekonania, którymi się kierujesz),
 • Praca nad negatywnymi myślami,
 • Trening Umiejętności Społecznych (nauka sposobu komunikacji - werbalna i niewerbalna).
 • Dialog Motywujący to oparty o współpracę styl prowadzenia rozmowy, służący umocnieniu u osoby jej własnej motywacji i zobowiązania do zmiany,
 • Aktywne zainteresowanie wewnętrznym punktem widzenia drugiej osoby i zrozumienie – spojrzenie na świat jej oczami,
 • Każda osoba ma prawa do wyboru swojej drogi, a ostateczna decyzja należy tylko do Ciebie,
 • Aktywne wspieranie dobra pacjenta oraz stawianie na pierwszym miejscu jego potrzeb,
 • Zrozumienie i wydobycie mocnych stron oraz zasobów pacjenta.
 • Reakcja organizmu,
 • Stan napięcia (stan, kiedy jesteś ciągle poddenerwowany i jak sobie z tym radzić),
 • Może być fizjologiczny (każdy silny, niespodziewany i długotrwały bodziec),
 • Może być psychologiczny (lęk i niepewność),
 • Techniki w wykorzystaniem treningu autogennego (neuromięśniowej techniki relaksacyjnej z wykorzystaniem autosugestii).
 • Odpowiednio zbilansowana dieta - dostarczanie wszystkich potrzebnych składników i witamin dla organizmu,
 • Dobór kaloryczności do aktywności życiowych i stylu życia,
 • Wpływ poszczególnych witamin i minerałów na organizm człowieka,
 • Odpowiednie dobranie ilości poszczególnych mikro (witaminy i minerały) i makroskładników (węglowodany, białka, tłuszcze),
 • Zapotrzebowanie kaloryczne przy wybranych parametrach (wzrost, wiek, płeć, waga, aktywność fizyczna, aktywność życiowa).
 • Ogranicza jego potencjał rozwojowy - jeśli dziecko spożywa słabej jakości jedzenie (bez odpowiednich witamin i minerałów) to nie odżywia organizmu prawidłowo, organizm bez odpowiednich witamin i minerałów nie rozwija się prawidłowo,
 • Zmniejszone możliwości życiowe - nie może samodzielnie wykonywać czynności, które wykonują rówieśnicy (np. przeskakiwanie przez płotki na WF),
 • Wpływ na jakość życia - dziecku trudno się ubrać samodzielnie czy zawiązać sznurówki,
 • Brak akceptacji otoczenia - naśmiewanie się przez rówieśników,
 • Obciążenie układu ruchu dodatkowymi kilogramami,
 • Brak samoakceptacji,
 • Zaburzona prawidłowa praca całego układu - wszystkie hormony i narządy nie działają prawidłowo ponieważ są pokryte nadmierną ilością tkanki tłuszczowej,
 • Zaburzenia odżywiania - niekontrolowane objadanie się słodyczami, brak uczucia sytości co przekłada się na ciągłe jedzenie,
 • Złe relacje z jedzeniem i myśleniem o jedzeniu - utrzymuj 80% zdrowego jedzenia w swojej diecie, natomiast 20% może być śmieciowe - to jest zdrowa relacja, ciągłe jedzenie tylko śmieciowego jedzenia lub w 100% jedzenie zdrowo to nie jest zdrowa relacja,
 • Problemy z odnalezieniem się w grupie rówieśniczej,
 • “gruba ja” towarzysząca przez całe życie,
 • Poczucie wstydu i nienawiści do własnego ciała,
 • Problemy z nawiązaniem intymnej relacji (związek, seks),
 • Problemy z wejściem w relacje z innymi osobami, szczególnie szczuplejszymi (relacja przyjacielska lub związek),
 • Izolacja społeczna (ludzie nie chcą wchodzić w interakcje, a osoba dotknięta otyłością żyje w schematach które są jej kodowane przez społeczeństwo),
 • Nękanie przez innych i wytykanie palcami,
 • Stany obniżonego nastroju z powodu swojego wyglądu.

To umiejętności społeczne wykorzystywane w relacjach z innymi ludźmi, które pomagają Ci w:

 • Osiągnięciu obranego celu,
 • Podtrzymaniu pozytywnych relacji z innymi ludźmi,
 • Wysyłaniu odpowiednich komunikatów tak, żeby zostać zrozumianym,
 • Informowaniu o swoich potrzebach,
 • Nauki przyjętych norm społecznych w danym otoczeniu,
 • Nawiązywaniu kontaktów, a później podtrzymywaniu ich,
 • Zrozumieniu mowy ciała i komunikatów niewerbalnych w tym rozpoznawanie emocji,
 • Nauce nowych elementów i technik komunikacji z innymi ale też z samym sobą,
 • Budowaniu zespołu i współdziałania w nim,
 • Byciu otwartym, życzliwym, sprawiedliwym,
 • Rozwoju empatii i współodczuwania,
 • Budowaniu poczucia pewności siebie w kontakcie z innymi – szczególnie jeśli chodzi o wystąpienia publiczne,
 • Nauce jak radzić sobie ze stresem w chwilach podjęcia wyzwań,
 • Rozładowywaniu napięcia w zespole,
 • Wzmocnieniu swojej sprawczości i kontroli,
 • Świadomym motywowaniu się oraz nauce samodyscypliny,
 • Uświadomieniu sobie swoich mocnych stron, które możesz wykorzystać w życiu,
 • Świadomej realizacji potrzeb przynależności, poczucia bezpieczeństwa, zrozumienia.

To umiejętności społeczne wykorzystywane w relacjach z innymi ludźmi, które pomagają Ci w:

 • Dokonywanie zmian emocjonalnych - zmiana nastawienia i samopoczucia w zależności od sytuacji, w której się znajdujesz. Czyli interpretacja zdarzeń i okoliczności,
 • Kontrolowanie swoich emocji - żeby w każdej sytuacji umieć zapanować nad swoimi emocjami i nie dać się im ponieść (nie zrób nic głupiego przez emocje),
 • Wspieranie w rozwoju inteligencji emocjonalnej - wspieranie rozwoju empatii, lepszego zrozumienia innych, sytuacji innych oraz lepsze zrozumienie samego siebie, rozpoznawanie potrzeb u innych,
 • Umiejętności w zakresie komunikacji - odpowiednie komunikowanie swoich potrzeb, odczuć, mówienie w taki sposób, żeby inny Ciebie rozumieli,
 • Rozpoznawania emocji - u siebie i u innych osób, pomoże Ci to odpowiednio reagować na sytuacje, w których się znajdujesz i dojść z inną osobą do porozumienia,
 • Zarządzania emocjami - wiesz w jakiej emocji obecnie jesteś, jesteś w stanie ją wyrazić, zmienić oraz odpowiednio reagować pod jej wpływem,
 • Radzenia sobie z nadmiernym stresem - techniki rozładowywania stresu,
 • Budowaniem dobrych relacji - ze sobą i z innymi.

To umiejętności społeczne wykorzystywane w relacjach z innymi ludźmi, które pomagają Ci w:

 • Wpływ emocji na to co jesz,
 • W jakich sytuacjach sięgasz po coś o konkretnym smaku - jakich składników (witamin i minerałów) Ci brakuje,
 • Przekonania jakimi się kierujesz,
 • Schematy, które zostały w Tobie zakodowane jako wzorce w dzieciństwie (sposób myślenia, nawyki, rozwiązania poszczególnych problemów - reagujesz tak jak Twoi rodzice, sposób odżywiania się - jak mama gotowała tłusto to Ty też jesz tłusto),
 • Głód emocjonalny czym się różni od głodu fizjologicznego i kiedy występuje,
 • Nawyki, które kształtowałeś przez wiele lat przy każdym posiłku - oglądanie telewizji podczas posiłku, YouTube, przeglądanie Social Mediów, jedzenie w pokoju, jedzenie razem z całą rodziną,
 • Rozładowanie emocji poprzez konsumpcję - rozładowujesz napięcie poprzez jedznie (najczęciej słodyczy i rzeczy niezdrowych),
 • Przypisane emocje związane z jedzeniem - sytuacje, w których występujesz są związane z jedzeniem np. wygrana lub osiągnięcie swojego celu - idziesz to uczcić lodami lub pizzą, święta Bożego Narodzenia kojarzą Ci się z domem pełnym ludzi przy stole z dwunastoma potrawami i Twoimi ulubionymi pierogami od babci.

Zaburzenia jedzenia wynikające z trudności z jakimi sami nie jesteśmy w stanie sobie poradzić (anoreksja, bulimia, ortoreksja, jedzenie kompulsywne, syndrom nocnego jedzenia)

 • Podłoże występowania zaburzeń jedzenia,
 • Problemy z samoakceptacją,
 • Zaburzenia poczucia własnej wartości,
 • Poczucie kontroli nad jedzeniem,
 • Stany lękowe przed przyrostem wagi,
 • Niekontrolowane napady objadania się,
 • Wpływ obniżonego nastroju na występowanie zaburzeń odżywiania,
 • Brak świadomego radzenia sobie ze stresem,
 • Epizody redukujące nadwyżkę kalorii,
 • Zachowania obsesyjne (brak opanowania) względem jedzenia,
 • Obsesyjna kontrola nad tym co, ile i kiedy jesz (anoreksja),
 • Złe relacje z jedzeniem (bulimia),
 • Brak poczucia kontroli nad ilością przyjmowanego jedzenia,
 • Uzależnienie od jedzenia.

W międzynarodowej klasyfikacji The International Statistical Classification of Diseases (ICD-10) zaburzenia odżywiania zakwalifikowano do zaburzeń behawioralnych związanych z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi. Obecna klasyfikacja zaburzeń odżywiania przedstawia się następująco:

 • F50.0 – Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa),
 • F50.1 – Jadłowstręt psychiczny atypowy,
 • F50.2 – Żarłoczność psychiczna (Bulimia nervosa),
 • F50.3 – Atypowa żarłoczność psychiczna,
 • F50.4 – Przejadanie się związane z innymi czynnikami psychologicznymi,
 • F50.5 – Wymioty związane z innymi czynnikami psychologicznymi,
 • F50.8 – Inne zaburzenia odżywiania się,
 • F50.9 – Zaburzenia odżywiania się, nieokreślone.
 • Wpływ jakości pożywienia na stany emocjonalne,
 • Zaburzenie flory bakteryjnej (dobre i złe bakterie w jelitach) wpływające na występowanie zaburzeń psychicznych np. depresji,
 • Jedzenie emocjonalne czyli pod wpływem stresu lub innych emocji,
 • Jakość żywienia i jego wpływ na działanie mózgu oraz poszczególnych układów,
 • Niepełnowartościowe pożywienie i jego wpływ na zaburzenia nastroju.
 • Jakość żywienia w różnych okresach życia człowieka,
 • Zasady żywienia u osób aktywnych fizycznie, sportowców i u dzieci w wieku rozwojowym,
 • Wpływ mikrobioty jelitowej (dobre i złe bakterie w jelitach) na prawidłowe funkcjonowanie organizmu,
 • Prawidłowe działanie przewodu pokarmowego - czy wszystko jest dobrze strawione, czy kwasy żołądkowe nie wylewają się do przełyku (refluks),
 • Zaburzenia motoryki (ruch jedzenia w organizmie - to jak zostaje strawione i wchłonięte przez organizm) i ich wpływ na trawienie oraz wchłanianie,
 • Hormonalne i nerwowe mechanizmy regulujące - poczucie głodu, sytości, apetytu, pragnienia.
 • Tworzenie warunków do podjęcia przez klienta samodzielnej próby rozwiązania swojego problemu związanego z jedzeniem,
 • Udzielanie wskazówek związanych z prawidłowym żywieniem,
 • Przedstawianie różnych opcji wyboru i postępowania,
 • Wspierania w poszukiwaniu rozwiązania danego problemu żywieniowego.
 • Łączenie w odpowiednich proporcjach makroskładników (węglowodany, białka, tłuszcze),
 • Odpowiednia wartość energetyczna posiłków,
 • Wartości odżywcze pokarmów.
 • Prawidłowa postawa ciała,
 • Zaproponowanie aktywności fizycznej przy różnego rodzaju schorzeniach,
 • Ćwiczenia rozciągające i wzmacniające.
 • Świadome reagowanie na dokonujące się wokół nas zmiany,
 • Podejmowanie świadomych zmian, które mają wpływ na nasze życie,
 • Samoświadomość swoich potrzeb,
 • Kontrolowanie swoich zachowań.

Wróć do góry

Projekty, w których brałam udział

Fundacja DKMS – Lider Generelny na terenie Szczecina oraz Ambasador Studencki

Od października 2013 do maja 2016 roku

Podczas mojej działalności w DKMS edukowałam mieszkańców Szczecina:

 • Edukacja wolontariuszy na temat białaczki,
 • Prelekcje dla mieszkańców Szczecina (ponad 50 osób),
 • Edukacja wolontariuszy w celu odpowiedzi na pytania potencjalnych dawców szpiku kostnego lub komórek macierzystych,
 • Czym jest białaczka,
 • Z czym wiąże się przeszczep,
 • Skutki przeszczepu,
 • Skutki białaczki,
 • Jak wygląda przeszczep,
 • Ile czasu trwa rekonwalescencja, czyli:
  • Czas regenacji organizmu,
  • Dochodzenia do siebie,
  • Samopoczucie poczucie dawcy po przeszczepie.
 • Kontakt pomiędzy dawcą a biorcą,
 • Edukacja o tym, jak wygląda proces przygotowania do przeszczepu,
 • Sprawdzanie zgodności kodu genetycznego dawcy i biorcy (bliźniaków genetycznych),
 • Jak wygląda cały proces przeszczepu (od zwolnienia od lekarza na czas przeszczepu i badań kontrolnych, przez przebieg zabiegu, do rekonwalescencji).

Wróć do góry